Εμείς Προκαλέσαμε την Παγκόσμια Αύξηση της Θερμοκρασίας;

Δημοσιεύθηκε στις 11-10-2016

Τα τελευταία χρόνια η πολιτική έχει έρθει σε κατά μέτωπο σύγκρουση με την επιστημονική ερμηνεία και την κοινή γνώμη, με αφορμή το ερώτημα αν η παγκόσμια θέρμανση συνδέεται στην πραγματικότητα με την άνοδο ορισμένων αερίων του θερμοκηπίου. Με άλλα λόγια, τις θερμοκρασίες που βλέπουμε σήμερα, τις προκαλέσαμε εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει, εμείς οι άνθρωποι και οι βιομηχανικές συνήθειές μας κατά τον περασμένο αιώνα; 

Παρόλο που έχω εκπαιδευτεί ως γεωλόγος και έχω εργαστεί στον τομέα αυτόν από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 ως τα μέσα της δεκαετίας του 1980, σίγουρα δεν είμαι κλιματολόγος. Ενώ, λοιπόν, τα στοιχεία που επιβεβαιώνουν τους κύκλους της θέρμανσης βασίζονται σε σαφή γεωλογικά δεδομένα, εμπιστεύομαι τις ίδιες πηγές πληροφοριών με εσάς, προκειμένου να καταλάβω αν ο άνθρωπος έχει πράγματι επηρεάσει σημαντικά τη θέρμανση που διαπιστώνουμε. Για τα στοιχεία αυτά ανατρέχω στο αρχείο του παρελθόντος σχετικά με το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και το μεθάνιο (CH4) της ατμόσφαιρας. 

Οι πρώτοι μεγάλου μήκους πυρήνες πάγου από τη γεώτρηση Βοστόκ μας χάρισαν μια πρωτοφανή αποτύπωση 150.000 ετών σύνθεσης αερίων από την ατμόσφαιρα της Γης, συμπεριλαμβανομένων και των αερίων του θερμοκηπίου. Η γεώτρηση του 1999 έχει τώρα επεκτείνει αυτή την αποτύπωση στα 420.000 χρόνια. Με αυτά τα δείγματα, οι επιστήμονες σήμερα έχουν την ευκαιρία να παρατηρήσουν τη μεγάλη εικόνα (150.000 χρόνια πριν) και στη συνέχεια την ακόμη μεγαλύτερη εικόνα (420.000 χρόνια πριν), για να διαπιστώσουν πώς ακριβώς έχουν εξελιχθεί οι κύκλοι των παγκόσμιων θερμοκρασιών και των αερίων του θερμοκηπίου. Και η εικόνα που μας δίνουν αυτά τα στοιχεία είναι συγκλονιστική. 

Από την ανάλυση των πυρήνων πάγου της λίμνης Βοστόκ έχουν συγκριθεί τρεις τύποι δεδομένων, ώστε να βρεθεί η σχέση, αν υπάρχει, μεταξύ του διοξειδίου του άνθρακα (CO2), του μεθανίου (CH4), και των θερμοκρασιών. Σίγουρα υπάρχει σχέση μεταξύ θερμοκρασίας και CO2, ωστόσο, μπορεί να μην είναι αυτή που οι κινδυνολόγοι της παγκόσμιας θέρμανσης ήλπιζαν να αποδείξουν. 

Σύμφωνα με το περιοδικό CO2 Science, οι επιστήμονες που ανέλυσαν τους πυρήνες πάγου έκαναν μια σημαντική ανακάλυψη. Mια ανακάλυψη ζωτικής σημασίας για τη διαμάχη σχετικά με την παγκόσμια θέρμανση: «Οι αλλαγές στην περιεκτικότητα της ατμόσφαιρας σε CO2 ποτέ δεν προηγούνται των αλλαγών στη θερμοκρασία του αέρα, όταν μεταβαίνουμε από παγετωνικές σε μεσοπαγετωνικές συνθήκες. Όταν μάλιστα μεταβαίνουμε από μεσοπαγετωνικές σε παγετωνικές συνθήκες, η αλλαγή στη συγκέντρωση CO2 καθυστερεί σε σχέση με την αλλαγή στη θερμοκρασία του αέρα».

Μία άλλη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Science, δεν αφήνει καμία αμφιβολία για το μήνυμα των ευρημάτων: «Υψηλής ανάλυσης αρχεία από τους πυρήνες πάγου της Ανταρκτικής, δείχνουν ότι οι συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα έχουν αυξηθεί κατά 80 έως 100 μέρη ανά εκατομμύριο κατ’ όγκο, 600 ± 400 χρόνια μετά τη θέρμανση των τελευταίων τριών τήξεων των πάγων». Μια πρόσθετη τεχνική υποσημείωση δείχνει πόσο λανθασμένες ήταν οι συσχετίσεις μεταξύ αερίων του θερμοκηπίου και θερμοκρασίας: «Η χρονική υστέρηση στην αύξηση των συγκεντρώσεων CO2 σε σχέση με τη μεταβολή της θερμοκρασίας είναι της τάξης των 400-1.000 ετών κατά τη διάρκεια και των τριών παγετωνικών - μεσοπαγετωνικών μεταβάσεων». 

Ποιο είναι, λοιπόν, το συμπέρασμα από όλα αυτά τα δεδομένα για την κλιματική αλλαγή; Πώς πρέπει να απαντήσουμε στα ερωτήματα που τέθηκαν σε αυτή την ενότητα; Η κλιματική αλλαγή είναι γεγονός; Εμείς προκαλέσαμε την παγκόσμια θέρμανση; Ελλείψει άλλης πηγής πληροφοριών που να υποδεικνύει το αντίθετο, η μεγάλη αλήθεια για την παγκόσμια θέρμανση είναι η ακόλουθη, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα: 

1. Η παγκόσμια θέρμανση στη σύγχρονη εποχή είναι γεγονός. 

2. Ο κύκλος ψύξης που ακολουθεί τη θέρμανση είναι επίσης γεγονός στη σύγχρονη εποχή. 

3. Τα δεδομένα από τους πυρήνες πάγου δείχνουν ότι τα αέρια του θερμοκηπίου, ειδικότερα το CO2, δεν είναι η αιτία της παγκόσμιας θέρμανσης, καθώς οι υψηλότερες θερμοκρασίες προηγούνται της αύξησης των επιπέδων των αερίων κατά 400 έως 1.000 χρόνια.

4. Τα δεδομένα από τους πυρήνες πάγου δείχνουν ότι τα επίπεδα CO2 υπήρξαν εξίσου υψηλά ή ακόμα και υψηλότερα από ό,τι σήμερα κατά τα τελευταία 400.000 χρόνια. Δεν υπάρχουν γνωστές βιομηχανικές πηγές αυτών των αερίων στο μακρινό μας παρελθόν.

5. Διανύουμε έναν ευρύτερο κύκλο θέρμανσης που ξεκίνησε περίπου 18.000 χρόνια πριν, όταν βγαίναμε από την εποχή των παγετώνων του Πλειστόκαινου. Ιστορικά, τέτοιοι κύκλοι θέρμανσης διαρκούν από 15.000 έως 20.000 χρόνια και διακόπτονται από σύντομες περιόδους ψύξης, όπως η Μικρή Εποχή Παγετώνων στα μέσα του 19ου αιώνα. Οι κύκλοι και τα δεδομένα υποδεικνύουν ότι, χρονικά, διανύουμε ένα διάστημα κατά το οποίο μπορούμε να περιμένουμε έναν κύκλο ψύξης – και ίσως τώρα να εισερχόμαστε σε έναν τέτοιο κύκλο.

*Απόσπασμα από το βιβλίο του Gregg Braden H Μεγάλη Αλήθεια, που κυκλοφορεί στα ελληνικά από τη Link Media.